Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 

Tipologia datelor prelucrate

Art Estetic prelucreaza diferite tipuri de date personale in cadrul relatiilor cu proprii clienti, potentialii clienti, furnizorii, angajatii, colaboratorii, partenerii, etc.

1) Date de navigare si cookie-uri
In linii maxime, este posibil sa se navigheze pe site fara a trebui sa se furnizeze vreo data personala. Site-ul este impartit in sectiuni diferite, dintre care unele ar putea solicita introducerea de date, in timp ce, pentru altele, nu este necesar.
Sistemele informatice prevazute pentru functionarea site-ului obtin, in timpul functionarii normale, cateva date personale ce sunt apoi transmise implicit in utilizarea protocoalelor de comunicare Internet.
Poate fi vorba de informatii privind zona geografica din care se navigheaza, dispozitivul folosit, tipul de browser, paginile vizitate de utilizator in timpul sesiunii. S-a decis sa nu se memoreze adresa IP a utilizatorului, impiedicand, in fapt, o identificare succesiva a acestuia.
Prin urmare, datele de navigare sunt memorate in forma anonima si sunt folosite, in principal, pentru informatii de tip statistic, pentru a controla functionarea corecta a site-ului si pentru a imbunatati utilizarea.

2) Date furnizate in mod voluntar de utilizatori/vizitatori
Cand utilizatorii/vizitatorii comunica unele date personale pentru a accesa anumite servicii, sau pentru a efectua solicitari prin posta electronica, Art Estetic obtine aceste date si le prelucreaza exclusiv pentru a raspunde solicitarii, pentru a identifica utilizatorul si pentru a furniza serviciul.
Inregistrarea pe pagina web Art Estetic sau solicitarea de informatii sau servicii din partea utilizatorilor va putea implica colectarea si prelucrarea ulterioara a datelor personale precum, cu titlu exemplificativ, prenume, nume, adresa email, numar de telefon, adresa, profesie, etc.
Acest tip de date ar putea fi colectate cu ocazia:
• Completarii formularelor de cerere si/sau inregistrare pe site sau in zone rezervate
• Participare la evenimentele societatii
• Participare la targuri si manifestatii de sector
• Trimitere de solicitari prin posta electronica
Prelucrarea nu va avea ca obiect date sensibile, conform art. 8 Titlul I („categorii speciale de date personale“) din Regulament (sau acele date „…adecvate pentru a releva originea rasiala si etnica, convingerile religioase, filosofice sau de alt fel, opiniile politice, adeziunea la partide, sindicate, asociatii sau organizatii cu caracter religios, filosofic, politic sau sindical, precum si datele personale adecvate pentru a releva starea de sanatate si viata sexuala“).

Finalitatea prelucrarii si baza juridica
Prelucrarea datelor personale are loc in diverse scopuri, unele sunt legate strict de furnizarea serviciilor, altele sunt legate de comunicare privind initiativele si produsele Art Estetic. Va descriem detaliat, in continuare, cu urmatoarele baze juridice.

Scopuri Baza juridica Acordare data
1 Gestionarea inregistrarii pe site si/sau eventuale APP conectate, pe langa activitati legate de utilizarea serviciilor oferite si accesul la sectiuni speciale ale site-ului (ex. zone rezervate). Trimiterea de emailuri c.d. „tranzactionale“ legate de procedura de inregistrare pe site sau de APP si de mentinerea contului activ. Executarea unui contract sau a masurilor precontractuale (garantarea functionarii unui serviciu) Facultativ
2 Imbunatatirea si personalizarea experientei utilizatorilor paginii web Executarea unui contract (garantarea functionarii unui serviciu)
Interes legitim Facultativ
3 Imbunatatirea si optimizarea caracteristicilor produselor si a serviciilor Executarea unui contract (garantarea functionarii unui serviciu)
Interes legitim Facultativ
4 Pentru a raspunde la solicitarile utilizatorilor, la comentarii sau plangeri, si pentru a aprofunda eventuale reclamatii Executarea unui contract sau a masurilor precontractuale
Interes legitim Facultativ
5 Trimiterea de comunicari adecvate privind produsele, serviciile si initiativele societatii, trimiterea de newsletter-uri periodice sau evaluarea satisfactiei clientilor, si prin email, sms, mms Interes legitim (principiul c.d. soft spam).
Acord explicit atunci cand este prevazut Facultativ
6 Gestionarea obligatiilor de tip contabil, administrativ, fiscal etc. prevazute de legea italiana, europeana sau internationala Obligatie legala Obligatoriu pentru executia contractului
7 Respectarea prevederilor, obligatiilor si conditiilor contractuale Executarea contractului Obligatoriu pentru executia contractului
8 Gestionarea tutelarii creditului si evaluarea solvabilitatii si sigurantei financiare a persoanei interesate Obligatie legala
Executarea contractului
Interes legitim Obligatoriu pentru executia contractului
9 Gestionarea eventualelor litigii si aplicarea drepturilor Titularului Obligatie legala
Executarea contractului
Interes legitim Obligatoriu pentru executia contractului
10 Profilare neautomata, pentru personalizarea comunicatiilor si a informatiilor privind initiativele pe baza categoriei de date, preferintelor de achizitie si zonei geografice. Acord explicit Facultativ

In cazul in care Titularul adauga alte scopuri ale tratamentului diferite de cele descrise, va adapta prezenta informare si va solicita acordul pentru prelucrare (daca este necesar) in modalitatea cea mai oportuna.
Utilizatorul va avea, intotdeauna si in orice caz, posibilitatea de a revoca acordul si/sau de a se opune oricarei activitati de marketing indirect.

Modalitatea si durata prelucrarii
Prelucrarea datelor personale este efectuata prin proceduri sau suporturi electronice si/sau manuale (de ex. pe hartie) pe perioada strict necesara pentru obtinerea scopurilor pentru care au fost colectate datele si, in orice caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie.
De asemenea, societatea are obligatia de a respecta cateva informatii pe baza cerintelor legale si pentru o perioada rezonabil necesara pentru indeplinirea cerintelor legale, rezolvarea controverselor, evitarea fraudelor si a abuzurilor si aplicarea propriilor termeni si conditii. Datele personale prelucrate in scopuri administrative, contractuale si legale sunt, prin urmare, pastrate cel putin 10 ani.

Furnizarea datelor
Asa cum este specificat in tabelul cu scopuri, in general, furnizarea datelor prelucrate pentru obligatiile legale si executarea contractului este necesara. Eventuala opunere totala sau partiala impotriva prelucrarii va putea determina pentru Art Estetic imposibilitatea de a da curs relatiei contractuale.
Pentru toate celelalte scopuri, cu exceptia celor specificate deja pentru datele de navigare, utilizatorii/vizitatorii sunt liberi sa isi furnizeze propriile date personale. Nefurnizarea acestora poate implica doar imposibilitatea de a obtine cele solicitate sau de a ramane informati in cel mai bun mod.

Comunicarea si Transferul Datelor Personale
Datele personale vor putea fi aduse la cunostinta angajatilor sau colaboratorilor Art Estetic, ce sunt insarcinati formal si autorizati cu prelucrarea si, in acest sens, primesc instructiuni operative adecvate.
Art Estetic va putea comunica datele catre:
– terti insarcinati cu executia unor activitati conexe sau instrumentale furnizarii produselor si/sau furnizarii serviciilor cu care Titularul a stipulat acorduri specifice
– terti pentru executia obligatiilor prevazute de lege sau de contract (ex. Institutii Publice, Autoritati de Control, Forte de Politie, Institutii bancare etc.).
– sucursale, societati in care se detine capital social, societati asociate, plus parteneri si/sau societati afiliate.
Pentru exigente de tip tehnic-practic legate de prelucrarea informatiilor, cateva date personale ar putea fi puse la dispozitie prin serverul furnizorilor si sub-furnizorilor, sau doar elaborate de terti care, in orice caz, au aderat complet la standardele Art Estetic pentru tutelarea prelucrarii datelor personale.
Datele personale nu vor fi distribuite in niciun fel.
De asemenea, pot fi folosite servicii tehnologice care prevad transferul catre terte tari (in afara UE), prevazute de Titlul V al Regulamentului.

Drepturile persoanelor interesate
Regulamentul European ii recunoaste Persoanei interesate numeroase drepturi pe care va solicitam sa le luati in considerare cu atentie. Va amintim, in special, drepturile de:
• acces ale persoanei interesate:
o confirmare ca o prelucrare a datelor personale aferente lui este sau nu in curs;
o comunicarea transferului datelor catre o tara terta sau catre o organizatie internationala;
o obtinerea unei copii a datelor personale ce fac obiectul prelucrarii (daca si doar daca nu sunt afectate drepturi sau libertati ale altora);
• rectificare;
• anulare totala (drept de uitare);
• limitarea prelucrarii;
• obligatia de notificare in caz de rectificare sau anulare a datelor personale sau limitarea prelucrarii;
• portabilitatea datelor;
• opunerea.
De asemenea, persoana interesata are dreptul de a primi o comunicare prompta in caz de incalcare a datelor personale ce ii poate afecta demnitatea si libertatea.